Ig

Found 19 sites in this community

Sites in this community

Type Name Place name Dating Years BC
RS Ig - Spodnje mostišče Spodnje mostišče Neolithic Age 3500 - 3000
WH Ig - Kolišča na Igu, severna skupina Kolišča na Igu, severna skupina Neolithic Age, Bronze Age 3000 - 2500, 2500 - 2000, 2000 - 1500
RS Ig - Resnikov prekop Resnikov prekop Neolithic Age 5000 - 4000
WH Ig - Kolišča na Igu, južna skupina Kolišča na Igu, južna skupina Neolithic Age 5000 - 4000, 4000 - 3500, 3500 - 3000
RS Ig - Gornje mostišče Gornje mostišče Neolithic Age 4000 - 3500
AS Ig - Kepje 2 Kepje 2 Neolithic Age, Bronze Age 3000 - 2500, 2500 - 2000, 2000 - 1500
AS Ig - Partovski kanal II Partovski kanal II Neolithic Age, Bronze Age 3000 - 2500, 2500 - 2000
AS Ig - Parte 2 Parte 2 Neolithic Age, Bronze Age 3000 - 2500, 2500 - 2000
AS Ig - Parte 3 Parte 3 Neolithic Age, Bronze Age 3000 - 2500, 2500 - 2000, 2000 - 1500
AS Ig - Spodnje mostišče 2 Spodnje mostišče 2 Neolithic Age 3500 - 3000
AS Ig - Spodnje mostišče 6 Spodnje mostišče 6 Neolithic Age 4000 - 3500, 3500 - 3000
AS Ig - Spodnje mostišče 7 Spodnje mostišče 7 Neolithic Age 3500 - 3000
RS Ig - Maharski prekop Maharski prekop Neolithic Age 4000 - 3500, 3500 - 3000
AS Ig - Parte 4 Parte 4 Neolithic Age, Bronze Age 3000 - 2500, 2500 - 2000, 2000 - 1500
RS Ig - Partovski kanal Partovski kanal Neolithic Age, Bronze Age 3000 - 2500, 2500 - 2000, 2000 - 1500
RS Ig - Parte Parte Neolithic Age 3000 - 2500, 2500 - 2000
RS Ig - Parte - Iščica Parte - Iščica Neolithic Age 3000 - 2500
RS Ig - Kepje Kepje Neolithic Age, Bronze Age 2500 - 2000, 2000 - 1500
RS Ig - Strojanova voda Strojanova voda Neolithic Age 4000 - 3500